Loli Cries!

Yuu Morisawa from Mahou no Tenshi Creamy Mami

Yuu Morisawa

Mahou no Tenshi Creamy Mami

Pampuru pimpuru pampoppun! Pimpuru pampuru pampoppun!